Schwind Amaris 1050 RS 7D

Jediný 7D laser na Slovensku. Naše centrum bolo iba piatym excimerovým pracoviskom na svete, ktoré disponovalo prístrojom Schwind Amaris 1050 RS 7D, ktorý je novinkou na oftalmologickom trhu. Vďaka svojim parametrom, ktoré momentálne vo svete nemajú konkurenciu, posúva bezpečnosť, presnosť a rýchlosť operácie excimerovým laserom o značný krok vpred.

SCHWIND AMARIS 1050 RS 7D

Najrýchlejší excimerový laser spoločnosti Schwind, s pulzovou frekvenciou až 1050 Hz, vďaka ktorej je schopný odstrániť 1 dioptriu v priebehu 1,3 sekundy, čím sa zvyšuje nielen bezpečnosť, ale i komfort pacienta pri operácii.

Vysoká presnosť zákroku je zaručená Super-Gausovým profilom laserového zväzku s priemerom len 0,54mm

Maximálna bezpečnosť. Aktívny 7D eye tracking systém s rýchlosťou 1050 Hz a reakčným časom 1,6 milisekundy, dokáže nielen sledovať všetkých 6 pohybov (dimenzií), ktoré oko počas operácie vykonáva. Siedmou dimenziou je čas. Schwind Amaris 1050 RS s aktívnym 7D eye tracking systémom dokáže predpokladať pohyby Vášho oka a vďaka tomu kompenzovať rozdiely, ktoré vznikajú v čase medzi získaním obrazu rohovky oka a spustením samotných laserových impulzov.

Online pachymetria zabezpečuje monitorovanie hrúbky rohovky počas celého zákroku.

Metóda AFLA (Automatic Fluence Level Adjustment) zaisťuje ideálne vyvážený pomer medzi celkovým počtom laserových pulzov, frekvenciou pulzov a dodanou energiou.renie (pre klientov bez operácie)

SCHWIND CXL-365

Doplnkovou výbavou Schwind Amaris 1050 RS 7D je SCHWIND CXL-365 vario system pre sieťovanie (crosslinking) kolagénu rohovky.

Liečba keratokónusu ešte donedávna nebola možná. Dnes sa progresia tohoto ochorenia dá spomaliť niekedy až zastaviť spevnením a zosieťovaním kolagénových vláken. Zákrok sa vykonáva pomocou ultrafialového ožiarenia rohovky (UVA) spojeným s aplikáciou riboflavínu (B2). Po tejto liečbe sa pevnosť rohovky zvýši až o 300%, vďaka čomu sa rohovka prestane vykleňovať.

Je dôležité, aby sa liečba vykonávala v skorších štádiách ochorenia (rohovka nesmie byť tenšia ako 400 mikro metrov), pokiaľ ešte nedošlo k výraznému zhoršeniu videnia.

certifikat Schwind

7D MONITORING POHYBOV OKA

Pohyby oka môžeme rozdeliť do šiestich dimenzií. Prvou dimenziou je posun oka do strán, teda zprava do doľava a opačne. Druhou dimenziou sú posuny oka zhora dolu a opačne. Treťou dimenziou sú rotačné (otočné) pohyby oka do strán. Štvrtou dimenziou sú rotačné (otočné) pohyby spôsobené pohybmi hlavy alebo oka zhora dolu a opačne. Piatou dimenziou sú očné rotácie okolo osi videnia tzv. cyklotorzické pohyby oka. Šiestou dimenziou sú výškové posuny oka, pozdĺž takzvanej Z-osi, ktoré spôsobujú pohyby hlavy alebo oka spredu dozadu a naopak.

Siedmou dimenziou je faktor času, ktorý má priamy dopad na všetky ostatné dimenzie. Okrem bežných laterálnych pohybov, ktoré už boli opísané. Sofistikovaný systém sledovania oka disponuje viacerými schopnosťami, ktorý ho robia výnimočným.

monitor pohybov

Pozeráte sa na svet cez okuliare?

okuliare

Radi Vám pomôžeme.

OBJEDNAJTE SA ONLINE

Zverte svoje oči do rúk tým najskúsenejším.

POZÝVAME VÁS NA BEZPLATNÚ PREZENTÁCIU
NA TÉMU LASEROVÉ OPERÁCIE OČÍ

Naši odborníci Vám radi odpovedia na všetky otázky.

KEDY JE ĎAĽŠIA PREZENTÁCIA?