doc. MUDr. Martin Černák, PhD.

lekár

Černák
“Očný mikrochirurg s bohatými skúsenosťami aj v zahraničí.”

Je súčasťou tímu Excimer už od roku 1999.  

Absolvent Univerzity Komenského v Bratislava a Medizinische Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Pôsobí na Očnej klinike SZU, Bratislava Antolská, kde sa venuje mikrochirurgii predného a zadného segmentu oka.

Má dlhoročné skúsenosti s excimer laserovou refrakčnou chirurgiou.

Niekoľko rokov pôsobil ako primár na Očnej klinike v zahraničí, v rakúskom Linz-i.

Je autorom početných odborných publikácií a prednášok aj v zahraničí.

Späť