Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. FEBO

odborný garant, zakladatež

“Špička medzi svetovými oftalmológmi”

Profesor Oftalmológie, prednosta Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Patrí medzi špičku svetových oftalmológov v refrakčnej chirurgii, mikrochirurgii rohovky a šošovky. Je tiež špecialista v problematike vnútroočných nádorov.

Prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

Člen Americkej Kataraktovej a Refrakčnej chirurgie a Európskej Kataraktovej a Refrakčnej chrurgie.

Predseda sekcie pre chirurgiu katarakty a refrakčnej chirurgie na Slovensku.

Ako prvý operatér na Slovensku od roku 1993 operoval krátkozrakos pomocou excimerového lasera.

Najdlhšie (21 ročné) skúsenosti s excimer-laserovou chirurgiou oka na Slovensku.

Autor mnohých odborných publikácií a odborných prednášok na zahraničnej úrovni.

Zakladatež očného laserového centra Excimer.

Spä