MUDr. Tatiana Ďurčová

lekár

“Prvá očná lekárka, ktorá odstraňovala dioptrie metódou LASIK”

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Atestácia I. a II. stupňa v špecializačnom odbore oftalmológia.

Vo svojej dlhoročnej praxi, hlavne na Očnej klinike IVZ v Bratislave, sa venovala predovšetkým mikrochirurgii oka - predného, ale hlavne zadného segmentu oka. Okrem toho pracovala s rôznymi typmi laserov využívaných v oftalmológii. Po zaškolení od r. 1997 rozšírila svoje pôsobenie aj na prácu s excimer lasermi.

Ako prvá oftalmologička od roku 1998 vykonáva operácie metódou LASIK, v súčasnosti s využitím femtosekundového lasera - Femto LASIK.

Späť