MUDr. Vladimír Siska

primár

“Očný mikrochirurg a špecialista na sietnicu.”

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Atestácia s európskou certifikáciou v špecializačnom odbore oftalmológia. Prax v očnom lekárstve od r. 2004 - Očná klinika SZU, Bratislava.

Odborná stáž na Očnej klinike vo Veľkej Británii/ Leicester Royal Infirmary/ v r. 2008.

Od roku 2006 zaškolený v excimer laserovej refrakčnej chirurgii.

Na očnej klinike sa špecializuje na diagnostiku a terapiu ochorení sietnice.

Člen Slovenskej Oftalmologickej spoločnosti.

Autor a spoluautor prednášok v odbore oftalmológia.

Pravidelná účasť na domácich a zahraničných kongresoch.

Späť