MUDr. Elena Sisková Csc.

lekárska riaditeľka

“Skúsenosti s excimer-laserovými technológiami od roku 1993”

Absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Atestácia  I. a II. Stupňa z oftalmológie. Vedecký titul získala v roku 1995 obhajobou dizertačnej práce „Fibrínová reakcia po implantácii IOL“.

Prax v očnom lekárstve od roku 1976. Pracovala oko odborná asistentka Katedry oftalmológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov na Očnej klinike v Košiciach a Bratislave, kde sa podieľala na výučbe očných lekárov z celého Slovenska. Špecializovala sa v oblasti detskej oftalmológie a strabológie.

Od roku 1992 zaškolená v problematike excimer laserovej chirurgii na zahraničných pracoviskách. Operácie excimer laserom vykonáva od roku 1992 ako prvá očná lekárka na Slovensku na Očnej klinike v Bratislave na Kramároch. Od roku 1995 až doposiaľ vykonáva funkciu lekárskej riaditeľky EXCIMER očného laserového centra v Bratislave – Karlovej Vsi. Členka Slovenskej oflamologickej spoločnosti a Spoločnosti pre kataraktu a refrakčnú chirurgiu.

Autorka a spoluautorka mnohých prednášok a publikácií v odbore.

Späť