Refrakčné chyby oka

Naše očné centrum je vybavené laserovou zostavou, ktorá patrí k tým najrychlejším a najbezpečnejším nielen na Slovensku, ale i vo svete.

EXCIMER - Očné laserové centrum Bratislava - Karlova Ves Vám vďaka svojmu technologickému vybaveniu ponúka najmodernejšie operačné metódy korekcie očných chýb. Spojenie excimerového 7D laseru Schwind Amaris 1050 RS a femtosekundového laseru Intralase ABBOTT je nielen zárukou veľmi rýchleho, mimoriadne presného a bezpečného zákroku, ale navyše dáva našim lekárom priestor ponúknuť svojim pacientom široké spektrum moderných operačných metód.

Refrakčné chyby oka nie sú ochorením. Môžeme ich definovať ako nedokonalosti optického systému človeka, ktorých následkom je znížená ostrosť videnia. Takmer všetky chyby oka je možné korigovať.

Normálne videnie

Normálne videnie /Emmetropia/

Do oka, ktoré nemá refrakčnú chybu, vstupujú svetelné lúče, ktoré prechádzajú cez rohovku (ktorá má najväčšiu optickú mohutnosť, a preto sa podieľa najviac na zaostrovaní), potom šošovku a lámu sa tak, aby dopadli na sietnicu do bodu najostrejšieho videnia. Takéto oko vidí dobre a ostro. Ak sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu tak, že dopadnú pred, alebo za sietnicu, ide o refrakčnú chybu oka, a to krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus. Najčastejšou príčinou týchto chýb je zmena dĺžky oka alebo to, že časti oka zodpovedajúce za lom svetelných lúčov (rohovka a šošovka) lomia lúče viac, alebo menej, eventuálne nerovnako. Normálne videnie

kratkozrakost

Krátkozrakosť /Myopia/

Krátkozraký vidí dobre do blízka, ale nevidí dobre do diaľky.

Myopia je refrakčná chyba, pri ktorej je oko príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia a nie na sietnici, čím vznikne na sietnici rozmazaný obraz.

SPÔSOB KOREKCIE

 • okuliare - mínusové sklá
 • kontaktné šošovky - mínusové dioptrie
 • vnútroočná šošovka- negatívna    
 • laserový zákrok za pomoci excimerového laseru SCHWIND AMARIS 1050 RS
Krátkozrakosť

Ďalekozrakosť

Ďalekozrakosť /Hypermetropia/

Ďalekozraký nevidí dobre do diaľky, ale hlavne nevidí dobre ani do blízka.

- hypermetropia je refrakčná chyba, pri ktorej je oko naopak príliš krátke, alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná. Svetelné lúče sa preto zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz.

SPÔSOB KOREKCIE  

 • okuliare - plusové sklá
 • kontaktné šošovky - plusové dioptrie
 • vnútroočná šošovka - pozitívna 
 • laserový zákrok za pomoci excimerového laseru SCHWIND AMARIS 1050 RS
Ďalekozrakosť

astigmatizmus

Astigmatizmus

Človek s astigmatizmom vidí neostrý, dvojitý obraz.

- astigmatizmus je nerovnomerné zakrivenie hlavne rohovky, pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľový tvar, ale je v niektorých smeroch sploštená alebo naopak viac zakrivená. Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho videnia a na sietnicu dopadá deformovaný, neostrý obraz.

SPÔSOB KOREKCIE  

 • okuliare mínusové alebo plusové cylindrické sklá
 • kontaktné šošovky - torické
 • nárezy rohovky
 • laserový zákrok za pomoci excimerového laseru SCHWIND AMARIS 1050 RS
astigmatizmus

presbyopia

Presbyopia

Presbyopia je zhoršenie akomodácie t.j. zaostrovania oka na blízku vzdialenosť spôsobené vekom. V tomto prípade u ľudí starších ako 40 rokov sú nutné okuliare len na čítanie a prácu do blízka. Do diaľky vidia dobre.

Pozeráte sa na svet cez okuliare?

okuliare

Radi Vám pomôžeme.

OBJEDNAJTE SA ONLINE

Zverte svoje oči do rúk tým najskúsenejším.

POZÝVAME VÁS NA BEZPLATNÚ PREZENTÁCIU
NA TÉMU LASEROVÉ OPERÁCIE OČÍ

Naši odborníci Vám radi odpovedia na všetky otázky.

KEDY JE ĎAĽŠIA PREZENTÁCIA?